Algemene voorwaarden van Obetta

Hieronder vindt je de gebruiksvoorwaarden van obetta.eu, obetta.nl, en obetta.be.

Lees deze aandachtig door. Als je vragen, of opmerkingen hebt over de volgende gebruiksvoorwaarden van onze website, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Door toegang te krijgen tot de inhoud van Obetta (hierna te noemen een website) ga je akkoord met de hierin uiteengezette algemene voorwaarden en accepteer je ook ons ​​privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met één van de algemene voorwaarden of het privacybeleid, moet je de website niet blijven gebruiken en deze onmiddellijk verlaten.

Je stemt ermee in dat je de website niet voor illegale doeleinden zult gebruiken en dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult respecteren.

Je stemt ermee in onze website niet te gebruiken op een manier die de prestaties kan schaden, de inhoud of informatie op de website kan beschadigen of manipuleren of de algehele functionaliteit van de website kan verminderen.

Je stemt ermee in de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen of proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of proberen toegang te krijgen tot gevoelige informatie waarvan je denkt dat deze bestaat op de website of server waarop deze wordt gehost.

Je stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle claims, onkosten, verliezen, aansprakelijkheid, kosten inclusief juridische kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een inbreuk op de voorwaarden in deze overeenkomst en waarmee je akkoord bent gegaan als je doorgaat met het gebruiken van de website.

Eigendomsrechten

De reproductie, distributie op welke manier dan ook, zowel online als offline, is strikt verboden. Al het materiaal op de website inclusief de afbeeldingen, logo’s, teksten en andere dergelijke informatie is eigendom van obetta.eu (tenzij anders vermeld).

Stock afbeeldingen zijn aan Obetta gelicenseerd door Depositphotos.com en iStock.com waardoor het verboden is deze te downloaden en te hergebruiken volgens de voorwaarden van genoemde websites.

Uit respect naar de fotograaf zullen wij dan ook melding doen wanneer je deze afbeeldingen onrechtmatig download en gebruikt voor zowel online als offline gebruik. Obetta voelt zich verplicht hier dan ook actief naar te zoeken. De voortvloeiende boete en juridische kosten zullen dan op jou worden verhaald.

Vrijwaring

Hoewel we ernaar streven om de informatie die op onze site wordt gepresenteerd volledig accuraat te houden en proberen deze zo actueel mogelijk te houden, echter kan in sommige gevallen een deel van de informatie die je op de website vindt enigszins verouderd zijn.

Obetta behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen in de informatie die je op de website vindt.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden te herzien.

Laatst herzien: 14-07-2022